ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260464
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  260464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านบุโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanbuhpo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบุโพธิ์
ตำบล :
  บุโพธิ์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  watbanbuphoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:47:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์


นายปรีชา ละอองเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน