ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูมหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260465
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  260465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูมหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoomwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตูมหวาน
ตำบล :
  บุโพธิ์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0818797892
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/07/2495
อีเมล์ :
  toomwan78m2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูมหวาน


นางสุนันท์ วันล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน