ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260468
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  260468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลางอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokklanganusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโคกกลางน้อย
ตำบล :
  โคกกลาง
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-783522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  kokklanganusorn@buriram.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 04:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2