ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกวางงอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260469
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  260469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกวางงอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKWANGNGOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านกวางงอย
ตำบล :
  โคกกลาง
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-630428
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกวางงอย


นายนอบ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางงอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน