ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโกรกประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260470
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  260470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโกรกประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkropadoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโกรกประดู่
ตำบล :
  ลำปลายมาศ
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-783935
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/6/2484
อีเมล์ :
  KPD_2556@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโกรกประดู่


นายรักษ์เมือง มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน