ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260471
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  260471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  panjakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองฟักทอง
ตำบล :
  โคกกลาง
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044119395
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  Panjakamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:27:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)


นายมงคล แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน