ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260474
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  260474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkratum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกระทุ่ม
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044630428
โทรสาร :
  044615966
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  watnongkratum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.บร.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม


นายถนอม มะธิปิไขย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน