ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260477
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  260477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sumhad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านซำแฮด
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044630370
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  sumhad99@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.บร.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)


นายสำเร็จ มีคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน