ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260479
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  260479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaysala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองจานเกี้ยว
ตำบล :
  หนองบัวโคก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-871625
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 /05/2490
อีเมล์ :
  huaysala@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา


นายประกิจ แฟมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน