ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260483
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  260483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกใหม่หนองสรวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokmainongsoung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองสรวง
ตำบล :
  แสลงพัน
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2496
อีเมล์ :
  Kokmainongsoung1981@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 20:27:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน