ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260484
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  260484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SILIAMYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร
ตำบล :
  หนองบัวโคก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044119533
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  seeliamyai@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองบัวโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:09:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่


นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน