ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260489
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  260489
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรคามสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trikamsamakkeewittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนแดง
ตำบล :
  หนองกะทิง
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0895813271
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์อาเซียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกะทิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 09:14:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา


นายประสงค์ เหลาฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน