ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260493
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  260493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongshai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองไทร
ตำบล :
  ทะเมนชัย
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0614916598
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิ.ย. 2500
อีเมล์ :
  nongshailam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม ร.ร.ลำปลายมาศ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะเมนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไทร


นางฉวีวรรณ อินนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน