ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูบช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260502
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  260502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูบช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoobchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านตูบช้าง
ตำบล :
  เมืองแฝก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  toobchang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 18:04:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูบช้าง


นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน