ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260503
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  260503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเก้าข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkaokha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเก้าข่า
ตำบล :
  เมืองแฝก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0872546381
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2482
อีเมล์ :
  nongkaokha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:20:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า


นางทรรศนีย์ พลพวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน