ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองครก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260504
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  260504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองครก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGKROK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองครก
ตำบล :
  เมืองแฝก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2491
อีเมล์ :
  satakramn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำปลายมาศ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10:33:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองครกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน