ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260505
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  260505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสองห้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGSONGHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองสองห้อง
ตำบล :
  เมืองแฝก
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044630363
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:47:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง


นางชญานินทร์ อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน