ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกล่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260508
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  260508
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกล่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhoklam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกล่าม
ตำบล :
  โคกล่าม
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044630376
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2492
อีเมล์ :
  sujin2508@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำปลายมาศ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 14:10:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกล่าม


นายสมทรง แพงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกล่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน