ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260509
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  260509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลุงม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lungmuang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนแดง
ตำบล :
  โคกล่าม
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-783966
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ุ6 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  Lungmuang@Buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลุงม่วง


นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน