ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260510
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  260510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBansrakoon "Siritusprachasan"
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสระคูณ
ตำบล :
  โคกล่าม
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-783931
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  srakoon@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:45:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"


นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน