ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260511
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  260511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat huywhainongternpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านห้วยหวาย
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  wathuywhai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา


นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน