ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260513
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  260513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เรืองทองสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ruengtongsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองตาเรือง
ตำบล :
  โคกล่าม
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  08 6059 5818
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  http : // school.obec.g
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:19:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเรืองทองสามัคคี


นายสิทธิเดช กนกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองทองสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน