ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260515
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  260515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwankhuankorwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านว่านพัฒนา
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-187730
โทรสาร :
  044-187730
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  banvanschool@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน