ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260516
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  260516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาศรีนวล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasrinaul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่ไทยเจริญ
ตำบล :
  บุโพธิ์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-781598
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  bannasrinualschool@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2562 เวลา 15:15:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล


นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน