ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260517
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  260517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเฒ่ากา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtoaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองเฒ่ากา
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  09-1828-6416
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  Nongtoaka107@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา


นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน