ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260519
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  260519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขี้ตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkheetun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขี้ตุ้น
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044119504
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 july 1940
อีเมล์ :
  watkheetunschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:33:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขี้ตุ่น


นางสาวปริยากร ปักเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้ตุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน