ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260520
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  260520
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผไทรินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phathairin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านบ้านโนนศิลา
ตำบล :
  ผไทรินทร์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-783531
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  PhathairinSchool62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์


นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน