ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260522
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  260522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านโคกซาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbankhoksad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโคกซาด
ตำบล :
  ผไทรินทร์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044119513
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2490
อีเมล์ :
  watbankhoksad@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผไทรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 18:48:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด


นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน