ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260525
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  260525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รวมมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ruammitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสำโรงน้อย
ตำบล :
  ผไทรินทร์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044630325
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 251
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำปลายมาศ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ผไทรินทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:27:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา


นายวรวิทย์ บุญหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน