ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสตึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260526
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040116
รหัส Obec 6 หลัก :
  260526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสตึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banstuk School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านวังกรูด
ตำบล :
  สตึก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681032
โทรสาร :
  044681032
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พ.ค.2485
อีเมล์ :
  banstuk2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสตึก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลสตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสตึก


นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสตึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน