ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260528
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040102
รหัส Obec 6 หลัก :
  260528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannongbuajaopa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองบัวเหนือ
ตำบล :
  สตึก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681029
โทรสาร :
  044-681029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/10/2477
อีเมล์ :
  nbjaopa.stuek@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สตึก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลสตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2