ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกอไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260532
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040096
รหัส Obec 6 หลัก :
  260532
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระกอไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansakrasai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   24   บ้านไทรงาม
ตำบล :
  นิคม
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-630358
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:38:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระกอไทร


นางเสาวณี บ่อศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกอไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน