ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูขาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260535
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040119
รหัส Obec 6 หลัก :
  260535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูขาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kookhad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคูขาด
ตำบล :
  สตึก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16เมษายน2488
อีเมล์ :
  wasamon.ka@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3BB
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูขาด


นางเพลินจิตร นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน