ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุกระสัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260593
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  260593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุกระสัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbukrasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  บุกระสัง
อำเภอ :
  หนองกี่
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31210
โทรศัพท์ :
  0883533328 id line: kruyaina
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ตุลาคม พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  bukrasang81@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบุกระสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11:12:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุกระสัง


นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกระสัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน