ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมาศกุญชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260674
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  260674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมาศกุญชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENJAMASKUNCHORN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบุ่งช้าง
ตำบล :
  สระทอง
อำเภอ :
  หนองหงส์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0817256365
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  kittipong_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:40:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมาศกุญชร


นายกิตติพงศ์ การเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศกุญชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน