ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260731
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  260731
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโกรกแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krokkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโกรกแก้ว
ตำบล :
  โกรกแก้ว
อำเภอ :
  โนนสุวรรณ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044607900
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/06/2502
อีเมล์ :
  krokkaew59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสุวรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 20:45:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว


นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน