ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260733
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030184
รหัส Obec 6 หลัก :
  260733
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุบลสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banubonsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านอุบลสามัคคี
ตำบล :
  โนนสุวรรณ
อำเภอ :
  โนนสุวรรณ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044607237
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี


นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน