ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260739
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  260739
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmuangyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองยาง
ตำบล :
  เมืองยาง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-609976
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:43:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)


นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน