ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260740
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  260740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhokkamnoonsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบล :
  เมืองยาง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044630017
โทรสาร :
  044630017
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2485
อีเมล์ :
  khokkam1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10:18:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์


นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน