ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประคอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260741
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  260741
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประคอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banprakong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านประคอง
ตำบล :
  เมืองยาง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044119164
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  prakongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชำนิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประคอง


นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน