ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260742
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  260742
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระโดนกะลันทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankradonkalanta
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกระโดน
ตำบล :
  เมืองยาง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044119162
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม, 2508
อีเมล์ :
  bankradon@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:22:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา


นายนิกรณ์ ปักกาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน