ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260743
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010186
รหัส Obec 6 หลัก :
  260743
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาเหล็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taleng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตาเหล็ง
ตำบล :
  หนองปล่อง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-783636
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26สิงหาคม2481
อีเมล์ :
  : talengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชำนิ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง


นายสัญญา เสาวกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน