ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปล่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260744
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010185
รหัส Obec 6 หลัก :
  260744
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองปล่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongplong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  หนองปล่อง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-782959
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองปล่อง


นายธีระพล เสาวโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน