ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260746
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  260746
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกปราสาท
ตำบล :
  หนองปล่อง
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-ุุ666703
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอชำนิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปล่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:34:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหวาย


นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน