ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชำนิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260747
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  260747
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลชำนิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanchamni school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชำนิ
ตำบล :
  ชำนิ
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-609140
โทรสาร :
  044609140
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชำนิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:54:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลชำนิ


นายวินัย จันทะเมนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน