ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่อผกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260748
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  260748
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่อผกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchorpaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านช่อผกา
ตำบล :
  ช่อผกา
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044630030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่อผกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:03:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่อผกา


นายพิเชษฐ จันศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน