ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260749
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  260749
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  koksaart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  ชำนิ
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  0885914752
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  Koksaard123456@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลชำนิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชำนิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด


นายไพฑูรย์ จุระยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน