ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260750
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  260750
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุหนองเทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbunongtoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองเทา
ตำบล :
  ช่อผกา
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  0645534667
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มีนาคม 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มชำนิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่อผกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุหนองเทา


นายบารมี ศรีทะลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุหนองเทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน