ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดละลวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260751
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  260751
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดละลวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlaluad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  ละลวด
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-634649
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดละลวด


นายสัมพันธ์ นาคนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน