ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260755
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  260755
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวสะพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuasapan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านปราสาทเทพสถิตย์
ตำบล :
  ช่อผกา
อำเภอ :
  ชำนิ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044-783529
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2499
อีเมล์ :
  banhuasapan@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10:43:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน


นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน